Fiske i Norra Dalarna Älvdalen, Idre, Grövelsjön och Särna

Abbormete vid bryggan, harr i strömmarna eller öringfiske långt från vägens ände - möjligheterna för eviga fiskeminnen verkar ändlösa.
Älvdalens FVO förvaltar ett 2500 kvadratmeter km stort område innehållande över 200 km strömmande vatten och mer än 400 sjöar. Allt omfattas av ett och samma fiskekort.
Man arbetar mycket aktivt med att anpassa regler och fiskevård efter områdets naturliga förutsättningar vilket medför att fisket är av hög klass. För dig som vill utforska och fiska på egen hand finns en särskild fiskekarta  att köpa på ett flertal platser.

I detta vidsträckta område finns mycket att se och uppleva. På fisketuren kommer du att märka att älg och bäver är en relativt vanlig syn. Med lite tur kan även få träffa på björn, lo eller varg. Dessa djur är dock mycket skygga vilket innebär att endast den försiktige kan hoppas på ett möte. Vägnätet är väl utbyggt och många av fiskeplatserna är mycket lättillgängliga. Alla bilvägar är öppna för allmänheten och håller mycket hög standard. På många platser har vindskydd/slogbodar och eldplatser uppförts som du kan nyttja.

Många vatten, omväxlande fiske

Ädelfisk finns det gott om i sjöar och vattendrag över hela området, både vild och utplanterad.
I de strömmande vattnen hittar du öring och harr och i mer än 100 sjöar och tjärnar finns det röding och öring, ibland i vikter upp till 6 kilo.
Kom ihåg att lämna dessa platser i samma skick som när du anlände.

Flugfiske

Det är inte för intet som flugfisket har blivit något av Älvdalens adelsmärke.
Våra mer än 200 km strömmande vatten varierande storlek och karaktär. Från mindre bäckar och åar till den stora Österdalälven, Älvdalens pulsåder. Älven som har sina källor i gränstrakterna passerar rakt igenom kommunen på sin väg mot Siljan, hyser gott om vackra harrar och kampvilliga öringar. Under hela den långa säsongen, ibland ända in i december, erbjuds ett omväxlande fiske. I de mindre åarna sätts ert kunnande verkligen på prov.
Vild öring och harr på upp till kilot, dessa fiska är mycket skygga och kräver mycket tålamod och försiktighet från din sida. Fisket är bäst från midsommar fram till augusti då de största fiskarna krokas.

Bevara fisket

Hjälp till att bevara det fina fisket i Älvdalen genom att följa våra enkla rekommendationer.
Behåll inte mer fisk än det du tänkt att äta själv.
När du återutsätter fisk är det viktigt att du tänker på följande saker.

  • Stressa inte fisken i onödan.

  • Drilla fisken så kort tid som möjligt.

  • Blöt händerna innan du tar i fisken och lossa kroken försiktigt.

  • Låt fisken återhämta sig under vattnet innan den släpps fri.

Källa Älvdalens Fiskecenter

Jakt och Fiske hos Tammers

 

Start | Stuguthyrning och boende | Aktiviteter Turistinformation | Bilder
| Länkar |